top of page

圍棋恒常大班

-小組教授 -按棋力分班 -班別包括(初,中,高,段位班)

  • 1 小
  • 200 Hong Kong dollars
  • Tung Sing Road

連絡人詳細資料

  • Hong Kong, 香港仔東勝道10號朗盈商業大廈

    21229868

    hkcga2020@gmail.com


bottom of page